Korte prædiken-kommentarer


2012


2010

2011


1. søndag i advent

2. søndag i advent

3. søndag i advent

4. søndag i advent

Juleaften

Juledag

2. Juledag

Nytårsdag

1. søndag eft h3k

2. søndag eft. h3k

3. søndag eft. h3k

Sidste s. eft. h3k

Septuagesima

Seksagesima

Fastelavn

1. s. i Fasten

2. s. i Fasten

3. s. i Fasten

Midfaste Søndag

Maria Bebudelse

Palmesøndag

Skærtorsdag

Langfredag

Påskedag

2. Påskedag

1. Sønd. eft. Påske

2. Sønd. eft. Påske

3. Sønd. eft. Påske

Store Bededag

4. Sønd. eft. Påske

5. Sønd. eft. Påske

Kristi Himmelfart

6. Sønd. eft. Påske

Pinsedag

2. Pinsedag

Trinitatis Søndag

1. s. eft. Trin

2. s. eft. Trin.

3. s. eft Trin.

4. s.eft. Trin.

5. s. eft. Trin

6. s. eft. Trin

7. s. eft. Trin

8. s. eft. Trin

9. s. eft. Trin